Program

Zielone Święta, niedziela 19 majaChór Żeński Uniwersytetu Jagiellońskiego
Bazylika Mariacka, pl. Mariacki 5
godz. 13.00

Msza święta inauguracyjna w intencji
kompozytorów, muzykologów i muzyków Krakowa

Chór Żeński Uniwersytetu Jagiellońskiego

Janusz Wierzgacz – dyrygent
Anita Pyrek – organy

PENDERECKI Benedictus (2013)
FAURÉ Messe basse (1881)
DURUFLÉ Tota pulchra es Maria (1960)
SAINT-SAËNS Ave verum (1878)

 

Orkiestra Kameralna Filharmonii w ChmielnickimFilharmonia Krakowska, Sala Złota, ul. Zwierzyniecka 1
godz. 18.00

Uroczysta Inauguracja
Jubileuszowych 25. Międzynarodowych
Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

ORKIESTRA KAMERALNA
FILHARMONII w CHMIELNICKIM (Podole, Ukraina)
OLEKSANDR DRAGAN (Chmielnicki) – dyrygent
ANNA SOŁONICZNA (Kijów) – śpiew
OLEKSANDR KOZARENKO (Lwów) – fortepian
NATALIA MOŁDOWAN (Chmielnicki) – organy

KOZARENKO Sinfonia estravaganza
na smyczki, gitarę solo i perkusję (1998-2010)
Chanson triste. Pamięci Witolda Lutosławskiego
na organy i smyczki (1994)
**Irmołogion na smyczki (1989)
**Pięć pieśni weselnych z Pokucia
na głos i orkiestrę kameralną (1992)
**Konzertstück na fortepian, flet i smyczki (1992)
**Concerto Rutheno na fortepian preparowany
i orkiestrę kameralną (1991)

 

Zielone Święta, poniedziałek 20 maja
Aula „Florianka”, ul. Basztowa 8
godz. 17.00

Szkoła Krakowska I

Ewa Szczepańska-Chwast – altówka
Beata Urbanek-Kalinowska – wiolonczela

CRACOW DUO
Jan Kalinowski – wiolonczela
Marek Szlezer – fortepian

MALAWSKI TRIO
Sławomir Cierpik – fortepian
Maciej Lulek – skrzypce
Barbara Łypik-Sobaniec – wiolonczela
Tomasz Sobaniec – perkusja

BUJARSKI Kalszlez na wiolonczelę i fortepian (2010)
*Largo na dwie wiolonczele i altówkę (2013)
(Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca)

WALACIŃSKI Cinque episodi (2001) *Canzona na wiolonczelę i perkusję (2013)
Elegia i toccata na wiolonczelę i fortepian (2001)

 

Bazylika Mariacka, pl. Mariacki 5
godz. 19.30

Szkoła Krakowska i Goście I

RECITAL ORGANOWY
MARKA STEFAŃSKIEGO
ze specjalnym udziałem
ELŻBIETY TOWARNICKIEJ – sopran

MESSIAEN Apparition de l’église éternelle (1931)
NOWOWIEJSKI Symfonia g-moll op. 45 nr 2 (1920-33)
ŁUCIUK Tren – Lamentacja o umęczeniu Pana Naszego
na sopran i organy (1982)
LUTOSŁAWSKI Bukoliki (1952)
MOSZUMAŃSKA-NAZAR Oratio brevis (1995)
LUTOSŁAWSKI Lacrimosa na sopran i organy (1937)
MACHL Wielka fantazja B-A-C-H (1979)

 

Wtorek 21 maja
Z cyklu „Genius Loci”

Uroczysty koncert inauguracyjny
EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZYKI
prof. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO w Lusławicach

sesja wyjazdowa gości festiwalu
godz. 18.00 – koncert organizowany
przez Europejskie Centrum Muzyki
w Lusławicach

 

Wasyl BarwińskiŚroda 22 maja
Instytut Muzykologii UJ
Pałac Pusłowskich, Sala Kameralna, ul. Westerplatte 10
godz. 12.00

Wykład
Włodzimierza Hrabowskiego (Drohobycz)

Dramatyczne życie i nieznana twórczość lwowskiego
kompozytora Wasyla Barwińskiego (1888-1963)
(wykład w języku polskim ilustrowany nagraniami)

 

Aula „Florianka”, ul. Basztowa 8
godz. 17.00

Szkoła Krakowska II

DOROTA IMIEŁOWSKA – wiolonczela
ŁUKASZ PAWLIKOWSKI – wiolonczela
MARIOLA CIENIAWA – fortepian
Prace plastyczne Jagody Masny

Wystawa pamięci muzykologa
Wiesławy Berny-Negrey (1952–2009)

WALACIŃSKI Fantasia sopra „Ave Maris Stella”
na wiolonczelę solo (1997)
MOSZUMAŃSKA-NAZAR Recitativo
na wiolonczelę solo (1991)
WALACIŃSKI Duo facile na dwie wiolonczele (1993)
ZAWADZKA-GOŁOSZ *Preludium i fuga na fortepian (2013)
STACHOWSKI Adagio ricordamente
na wiolonczelę i fortepian (2001)
PENDERECKI Capriccio per Siegfried Palm
na wiolonczelę solo (1968)
Notturno na wiolonczelę solo (2001)
BUJARSKI Per cello na wiolonczelę solo (1997)
NEGREY *Suita seria na dwie wiolonczele (2013)
SYDOR Pożegnanie. Pamięci Anny Knapik (2003)
Lamento na wiolonczelę i fortepian (2001)

Kurator koncertu: Dorota Imiełowska

 

Dariusz SiedlikAula „Florianka”, ul. Basztowa 8Juliusz Łuciuk z rodziną
godz. 20.00

Szkoła Krakowska III

DECET SMYCZKOWY RODZINY ŁUCIUKÓW
Krzysztof Wojczuk, Agnieszka-Wojczuk, Krzysztof Łuciuk, Katarzyna
Wojczuk, Maksymilian Wojczuk – skrzypce
Jan Kalinowski, Beata Urbanek-Kalinowska, Karolina Kalinowska,
Joanna Łuciuk-Kalinowska – wiolonczele
Marek Kalinowski – kontrabas

PASQUALE VELENO (Pescara) – dyrygent
BOŻENA HARASIMOWICZ – sopran
DARIUSZ SIEDLIK – baryton

POLAŃSKI QUARTET
Marek Polański – skrzypce
Anna Trefon – skrzypce
Wojciech Witek – altówka
Magdalena Sokołów – wiolonczela

KASZYCKI I Kwartet smyczkowy (1968)
*IV Kwartet smyczkowy (2010)
ŁUCIUK Spełnienie. Cztery retrospekcje
na skrzypce, wiolonczelę i kontrabas (2012)
*Omaggio a l’Aquila na sopran, baryton
i decet smyczkowy (2013)
(Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca)

 

Agnieszka Kaczmarek-BialicCzwartek 23 maja
Instytut Muzykologii UJ
Pałac Pusłowskich, Sala Kameralna, ul. Westerplatte 10
godz. 17.00

Szkoła Krakowska i Goście II

Euphony Piano Quartet
Dobrochna Krówka – fortepian,
Katarzyna Szklarz – skrzypce
Natalia Miszczyk – altówka,
Sylwia Baszyńska – wiolonczela

Agata Kielar-Długosz – flet
AGNIESZKA KACZMAREK-BIALIC – harfa
WOJCIECH KAMIONKA – waltornia

LUTOSŁAWSKI Trzy fragmenty na flet i harfę (1953)
PAPARA *To niemożliwe na skrzypce i altówkę (2006-09)
MAJKA *Kwartet na różne czasy na fortepian
skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2012)
TESAROWICZ *Miniatury na harfę celtycką (2012-13)
DYWAŃSKA Erit hora na waltornię solo (2011)
KILAR Sonata na róg i fortepian (1954)

 

Bazylika OO. Karmelitów, ul. Karmelicka 19
godz. 20.00

Szkoła Krakowska i Goście III

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA KAMERALNA
FRESCO SONARE
MONIKA BACHOWSKA – dyrygent

CZYŻ Canzona di barocco na orkiestrę smyczkową (1983)
CHYRZYŃSKI Ukiyo-e na orkiestrę smyczkową (2012)
SAHBAI Sekstet. Hommage a` J. S. Bach na smyczki (2010)
PENDERECKI Agnus Dei na orkiestrę smyczkową (1994)
SCHWEIZER *Cosmos 4 na orkiestrę
(Pie`ce pour Orchestre No. 7, 2013)
dedykowane na Jubileusz 25-lecia MDMKK

 

Piątek 24 maja
Filharmonia Krakowska, ul. Zwierzyniecka 1
godz. 19.00

Koncert na 25-lecie
Międzynarodowych Dni Muzyki
Kompozytorów Krakowskich
we współpracy z Filharmonią Krakowską
Dyrektor Naczelny Bogdan Tosza

Dom StrawińskiegoŚwięto wiosny – arcydzieło!
100. rocznica paryskiej prapremiery

ORKIESTRA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ

MAREK MOŚ – dyrygent
ALEKSANDRA KULS – skrzypce
RYSZARD GROBLEWSKI – altówka

BUJARSKI Pawana dla oddalonej (1994)
GÓRECKI Trzy utwory w dawnym stylu (1963)
PENDERECKI Koncert podwójny na skrzypce i altówkę (2012)
STRAWIŃSKI Święto wiosny (1913)

 

Milena KędraSobota 25 maja
Instytut Muzykologii UJ, Pałac Pusłowskich
Sala Kameralna, ul. Westerplatte 10
godz. 12.00

Szkoła Krakowska IV
Klasycy Szkoły Krakowskiej

GABRIELA SZENDZIELORZ-JUNGIEWICZ – fortepian
BARBARA GŁADYSZ-WSZOŁEK – fortepian, vocal
ELŻBIETA KOLORZ – vocal
BARBARA ŁYPIK-SOBANIEC – wiolonczela
MILENA KĘDRA – fortepian
TOMASZ SOBANIEC – perkusja

STACHOWSKI Extensions na fortepian (1971)
Extensions partytura graficzna (2001)
Pięć małych walców na fortepian (1998)
MOSZUMAŃSKA-NAZAR Konstelacje na fortepian (1972)
Fantazja na marimbafon (1987)
Konfiguracje na wiolonczelę i fortepian (2005)

Projekcja filmu
Profesor Marek Stachowski – in memoriam
reż. Dagmara Merecik (2009)

 

Filharmonia Krakowska, Sala Złota, ul. Zwierzyniecka 1
godz. 18.00

Szkoła Krakowska V
WIECZÓR PIEŚNI I POEZJI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO

Adam Zagajewski – gość honorowy koncertu

JADWIGA KIRSCHANEK – sopran
KATARZYNA GURAN – sopran
OLGA TRZEBICKA – sopran
JAKUB GUCIK – wiolonczela
RAMINTA LAMPSATIS (Wilno) – fortepian

Dwadzieścia pieśni do wierszy Adama Zagajewskiego

WOJTACKI *Nad morzem na sopran, wiolonczelę i fortepian (2010)
PAPARA Mała księga pieśni na głos żeński i fortepian (2010)
POLACZYK *Stacja – Station
na sopran, alt, fortepian i toy-piano (2010)
GRONOWICZ *Small Objects
na sopran, (mezzo)sopran, fortepian i wiolonczelę (2010)
WEBER Spróbuj opiewać okaleczony świat
na sopran i fortepian (2010)
PAPADAKIS *4 miniatures for 4 poems
na sopran i fortepian (2010)

Kurator koncertu: Michał Jakub Papara

 

Niedziela 26 maja
Filharmonia Krakowska, Sala Złota, ul. Zwierzyniecka 1
godz. 18.00

Koncert na zamknięcie
Jubileuszowych
25. Międzynarodowych
Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich
Szkoła Krakowska i Goście IV
DE MUSICA – „DIAGONALI”

KATARZYNA OLEŚ-BLACHA – sopran
ŁUKASZ HAJDUCZENIA – baryton
WERONIKA KRÓWKA – fortepian
MARIA SŁAWEK – skrzypce
ANNA MIGDAŁ-CHOJECKA – altówka

CRACOW DUO
Jan Kalinowski – wiolonczela
Marek Szlezer – fortepian
WOJCIECH KAMIONKA – waltornia

WIDŁAK Sienacello na wiolonczelę solo (1997)
LUTOSŁAWSKI Tarantella
na baryton i fortepian do słów H. Belloca (1990)
PRZYBYLSKI Orfeusz i Eurydyka
poemat na fortepian op. 20 (2005)
WIDŁAK Idillio
pieśni do słów P. Cappella na sopran i fortepian (2011)
GUMIELA Le impressioni fiorentine
na wiolonczelę i fortepian (2002)
POLACZYK Księga antyczna na głos i fortepian
do wierszy Z. Herberta I C. K. Norwida (2006)
KIRCHNER Lamento d’Orfeo
na waltornię i fortepian (1986)
STACHOWSKI Madrigali dell’estate
na sopran i trio smyczkowe do wierszy G. D’Annunzia (1984)

Kurator koncertu: Jerzy Stankiewicz

 

* prawykonanie światowe / création mondiale / World Premiere